Cenu založila Česko-izraelská smíšená obchodní komora, jejímž dlouholetým čestným členem Lustig byl. Poprvé bude udělena příští týden.

Lustig se narodil 21. prosince 1926 v Praze. Kvůli svému židovskému původu musel opustit měšťanskou školu, v roce 1941 se učil krejčím, později ozdobníkem. Následně postupně prošel koncentračními tábory Terezín, Osvětim, Buchenwald, na jaře 1945 uprchl z transportu smrti a ukrýval se až do revoluce v Praze.

Příběhy vyzdvihují vnitřní síly člověka

Jádro jeho tvorby představují právě zážitky z koncentračních táborů. K jeho nejznámějším dílům patří knihy Démanty noci, Dita Saxová či Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou. Lustigovy literární příběhy vyzdvihují vnitřní síly člověka, které mu umožňují čelit ponížení a uchovat si lidskou důstojnost i v situacích krajního ohrožení.

Po válce vystudoval Vysokou školu politickou a sociální v Praze, v roce 1948 působil jako zpravodaj a reportér Československého rozhlasu v izraelsko-arabské válce. Mezi lety 1948 až 1958 pracoval jako redaktor Mladého světa, poté působil jako scenárista Československého filmu. Stal se členem předsednictva Svazu československých spisovatelů, členem Svazu evropských spisovatelů a PEN klubu

Po listopadu 1989 se do Československa a později České republiky pravidelně vracel.