Hledání jednotného řešení trvalo k nelibosti diváků dost dlouho, ale problém hlasitosti je složitý a do určité míry subjektivní. Hlasitost reklamy vnímá jinak teenager a jinak starší člověk, dojem je ovlivněn i frekvencí zvuku či úrovní hlasitosti předchozího pořadu (ve filmech se mluví většinou klidně, v reklamách se často zpívá a křičí).

Žádná z televizí nemohla zvuk reklamy jednoduše "stáhnout" podle svého uvážení, protože by se vystavila riziku soudních sporů.

"Česká televize se coby člen Evropské vysílací unie (EBU) již dlouhodobě aktivně zúčastňuje jednání o technickém řešení a vytváření standardů, které by umožnily normalizovat hlasitost a maximální povolenou úroveň zvukových signálů v oblasti reklamy a ostatních částí programu," uvedla mluvčí ČT Michaela Fričová. A právě EBU vydala doporučení R 128, které řeší problém hlasité reklamy nově formulovaným způsobem měření vysílaného zvukového signálu.

„Jsme přesvědčeni o tom, že toto doporučení EBU je plně funkční a schůdné technické řešení problému hlasité televizní reklamy ověřené v zahraničí. Věříme, že k němu přihlédnou i čeští zákonodárci v rámci přípravy legislativní úpravy, podle níž by měl vzniknout zákonný rámec pro dodržování principů jednotné hlasitosti televizního vysílání,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák s tím, že tato metodika umožní dodržení nejenom jednotné hlasitosti mezi programy jednoho vysílatele, ale i mezi programy různých provozovatelů vysílání.

ČT začala s testováním zvukového procesoru pracujícího podle zmíněného doporučení, a to na programovém okruhu ČT4 a posléze ČT2, na nichž zákon povoluje vysílat reklamu.