Jak záznam vypadá?

Role průvodců se ujali mezinárodně uznávaný historik umění Tim Marlow a kulturní publicistka Mariella Frostrupová. Kromě samotné výstavy zachycuje film také přípravné fáze, komentáře kurátorů a odborníků. Diváci se mohou těšit na sedm ze čtrnácti dochovaných mistrových pláten a šedesát jeho kreseb a skic.

Být na výstavě prostřednictvím filmového plátna bude zajímavý zážitek. Jak na vás prohlídka působila?

Viděl jsem zatím jen ukázky a měl jsem z nich velmi dobrý pocit. Projekce budou ve vysokém rozlišení obrazu a díla jsou zde detailně a věrně zobrazována. Odborné komentáře slibují skutečně erudovaný a zajímavý výlet do světa Leonarda da Vinciho.

Aero se proslavilo jako první kino přenášející záznamy z MET. Jak vnímáte podobné projekty otevírající kina jiným divákům a zároveň umožňující být svědkem kulturní události, jinak poměrně nedostupné?

Rádi zkoušíme nové věci, některé se ujmou, jiné ne. Vždy se ale snažíme přemýšlet o tom, jak zkvalitnit a rozšířit nabídku. Digitalizace distribuce a kin nám přinesla nové možnosti, z nichž ještě zdaleka ne všechny jsou plně využívány. Přenosy a projekce tzv. alternativních obsahů, jakými jsou opera, činohra, rockové koncerty a podobně, zapadají do diskuse o tom, co by vlastně mělo kino znamenat, aby si udrželo svou roli i v moderním pojetí.

Zdaleka netvrdím, že alternativní obsahy jsou samy o sobě receptem na všechny problémy, s nimiž se kina potýkají. Jsou ale příležitostí, jak oslovit nové publikum a obhájit funkci kina jako zásadního místa pro kulturní a sociální život ve větších i menších městech.