Na organizaci pohřbu se s rodinou podílí farář Alois Kánský. Kvůli lepší atmosféře se s pozůstalými dohodl na pietním obřadu v kostele. Společně vyloučili krematorium, kam bude poté rakev převezena ke zpopelnění.

"Upustili jsme od bohoslužby, neboť naprostá většina příchozích z řad veřejnosti nebude mít ponětí o klasické mši. Půjde o obřad posledního rozloučení, při němž se soustředíme na mluvené slovo, hudbu v podání zdejšího varhaníka Jana Kalfuse a zpěv," řekl farář Alois Kánský. Dodal, že jediný pietní akt se tedy uskuteční v kostele.

Kánský znal Miloslava Šimka osobně. Patřil k návštěvníkům televizních natáčení jeho satirických pořadů. "Často jsme se vídali, když jsem měl farnost v Roztokách u Prahy a Slávek byl zrovna na chalupě na blízkém Levém Hradci," uvedl.

Podle něj měl zesnulý ke kostelu i k němu osobně blízký vztah. "Křtil jsem mu dvě vnoučata, Miloslav Šimek u mě po mši bezprostředně po útocích 11. září v Americe promluvil k lidem o terorismu," dodal.