Byl obviněn z vlastizrady, což bylo později změněno na „čin, jenž by mohl ohrozit obranu státu“. V nepřítomnosti byl odsouzen ke ztrátě občanské cti a propadnutí majetku. V roce 1951 byl však amnestován a mohl se vrátit domů. Šlo údajně o snahu nějak ho postihnout za antisemitské pamflety a sympatie k německému nacionálnímu socialismu.

Atlantis tuto expresivní prózu, vlastně zřetězené monology či dialogy, nabídl v rámci Díla L. F. Célina v překladu s poznámkou a vysvětlivkami některých jmen a souvislostí od Anny Kareninové. Znovu tak promlouvá muž, který patří do kontextu francouzské i evropské literatury, ale který nebyl kompromitovaný obhajobou nacismu podobně jako Knut Hamsun, norský nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1920.

Célinovi ctitelé mohli už vnímat třeba jeho romány Klaun’s band I a Klaun’s band II, což byly snad nejhumornější z jeho knih, v nichž líčil svůj pobyt v Londýně v letech 1915 a 1916. Hrdina bojů během 1. světové války, jehož fantazie vyprávěla mnoho zajímavých příběhů.

Nyní je ocení především zájemci o Francii během 2. světové války a časů bezprostředně po ní.

Hodnocení 65 %