Jeho navrhovaná výše navíc nemůže zdaleka pomoci zajistit profesionální chod divadla. Heřmánek je přesvědčen, že za tím stojí snaha radnice jeho divadlo zlikvidovat.

V letech 2000–2004 získalo Divadlo Bez zábradlí čtyřletý grant jako jedno z prvních pražských divadel. Nakládání s těmito prostředky bylo sledováno kontrolním orgánem hlavního města Prahy, který nezjistil žádné nedostatky. I přes tuto skutečnost, ačkoli divadlo vždy žádalo o grant čtyřletý, bylo nejprve přeřazeno do dvouletého grantu a pak pokaždé už jen do grantu jednoletého.

To je pro instituci formátu Divadla Bez zábradlí nejen urážlivé, neboť roční grant je určen začínajícím umělcům, takže tím grantová komise divadlo de facto řadí mezi amatérské soubory, ale pro chod divadla naprosto zničující. Nemůže připravovat dramaturgický plán ani zajistit hercům uměleckou a existenční jistotu, navíc je tím podstatně snížena konkurenceschopnost proti divadlům s dostatkem finančních prostředků.

Komise nedodržela obecné principy grantového systému

Podle Heřmánka komise zamítnutím žádosti nedodržela obecné principy grantového systému. „Jsme přesvědčeni, že ze strany grantové komise nebyly dodrženy jak obecné principy, tak i základní roviny grantového systému,“ naráží Heřmánek na fakt, že čtyřletý grant v první kategorii, o který divadlo již několik let marně žádá, zahrnuje dle znění grantového systému hlavního města Prahy subjekty, jež mají zásadní význam pro rozvoj jednotlivých uměleckých oborů a kterým hlavní město Praha poskytuje prostory ve svém majetku vždy spolu se čtyřletým grantem na činnost.

Heřmánek se tak dostal do podivné situace, kdy mu město sice pronajalo prostory pro divadlo, dokonce mu v roce 2009 prodloužilo smlouvu na dalších 9 let, tedy do roku 2018, na požadovanou dotaci prý přesto nárok nemá.

„To je rozhodnutí grantové komise. Já jsem si vyžádal podklady o přidělených grantech a teprve, až si je prostuduji, budu moci rozhodnutí zdůvodnit,“ řekl Právu radní pro kulturu Václav Novotný (TOP 09) na dotaz o opětném zamítnutí Heřmánkovy žádosti.

Co se týče ročních grantů, letos Divadlo Bez zábradlí požádalo o přidělení příspěvku ve výši téměř 14 mil. Kč. Podle rozhodnutí komise, jejíž návrh byl schválen 18. ledna 2012, ale obdrží pouze 2,5 mil. Kč. A to je částka, která je pro divadlo likvidační. „Tohle je zřejmě konec. Částka, kterou nám grantová komise přiznala, nepokryje ani nájemné a služby a vystačí nám zhruba na tři měsíce,“ řekl Heřmánek.

„Na granty jsou omezené peníze, takže jde o to, rozdělit je rozumným způsobem. Ale upozorňuji, že je to stále návrh, není to definitivní,“ reagoval na doraz o relevanci přidělené částky Novotný. O podivném přístupu grantové komise k Divadlu Bez zábradlí svědčí výše schválených dotací některých dalších pražských divadel: Divadlo Archa cca 20 miliónů, Činoherní klub cca 18 miliónů, Roxy cca 12 miliónů, Divadlo Na Fidlovačce cca 9,5 miliónu. O co jsou v očích komise tato divadla profesionálnější než Divadlo Bez zábradlí, je opravdu záhadou.

Patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější scény 

Přestože je Divadlo Bez zábradlí po celou dobu svého působení z osmdesáti procent soběstačné, na vyrovnaný rozpočet by potřebovalo alespoň 8,8 mil. Kč. Vedle běžných provozních nákladů musí letos navíc investovat do obnovy zastaralého technického zařízení a celkové údržby objektu, což momentální finanční situace nedovoluje.

Nevyhovění žádosti o čtyřletý grant a výše přiděleného ročního příspěvku jsou o to víc zarážející, že Divadlo Bez zábradlí patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější scény v hlavním městě a má velmi dobrou uměleckou kvalitu, o čemž svědčí jak počet každoročně uváděných premiér, tak vysoký počet repríz jednotlivých her.

V roce 2009 navíc nechalo hlavní město Praha vypracovat audity pražských divadel, jejichž závěry mluví jasně. „Naše divadlo mělo ze všech kontrolovaných institucí nejlepší hospodářské výsledky,“ říká Heřmánek.

„Divadlo Bez zábradlí splňuje všechny umělecké i ekonomické předpoklady pro přidělení čtyřletého grantu minimálně v podobné výši, jako je tomu u ostatních žadatelů. Jsme přesvědčeni, že hodnocení grantové komise je záměrně zavádějící, neobjektivní, hrubě nespravedlivé a sleduje zřejmě jediný účel – likvidaci Divadla Bez zábradlí,“ říká Karel Heřmánek.