Výsledné práce si veřejnost může prohlédnout až do 4. března. Expozice obsahuje šest kolekcí jednotlivých autorů, tří finalistů a držitelů prvních tří cen.

„Jeden z nás to vždycky komplikuje a druhý ne,“ charakterizovala svůj tvůrčí proces dvojice vítězných autorů Anna Gutová a Gabriel Fragner. Oba studují fotografii na Slezské univerzitě v Opavě.

Svou sérii sedmnácti snímků nazvali I Love My Family. Jedná se o kolekci sedmnácti „rodinných obrázků a momentek z doby totalitní“, když onu rodinu tvoří oba umělci a malá dcerka Anny Gutové Lola.

Kladem díla je precizní zpracování tématu, počínaje přesnými dobovými reáliemi (například tepláková souprava Adidas z Jugoslávie) přes „patinu“ jednotlivých snímků až k nápaditému prostorovému akcentování retro doby využitím umakartové skříňky s porcelánovým jelínkem a la socialistický panelákový realismus.

Druhou cenu získal maďarský fotograf Akos Czigany s černobílými „průchody do nebes“ nazvanými Skies, tedy pohledy ze země skrze hmotu starých budov, přes jejichž úpornou sevřenost hledíme k svobodnému nebi.

Pomyslný bronz si odnesl student Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně Jan Grombiřík za sérii snímků Annunciation.

Jeho estetické zvěstování je pojato jako neustále probíhající souboj světla a tmy v každodenních reáliích, které díky jejich všednosti ani nevnímáme.

Odlišný úhel pohledu na každodennost je opěrným bodem díla Julia wannabe polské finalistky Anny Grzelewské. Série snímků ukazuje genezi ženské identity vznikající přerodem dívky v dospělou ženu. Vše ale v ironických kulisách touhy děvčátka stát se slavnou superstar jako Madonna.

Výstava Frame 011 objevuje mladé talenty a dává jim prostor prezentovat své práce. Ukazuje rovněž, že i v době, kdy má fotografie často funkci doprovodného obrázku ve společenských magazínech, mohou vznikat svébytná a originální díla.