Prosté příběhy, vyprávěné většinou Lakoty (Siouxové), nepřinášejí jen klasické legendy, jako je ta o vzniku indiánské flétny šiyótanky, na kterou hrají mladíci, aby získali srdce vyvolené, nebo šibalské příběhy muže pavouka Iktómiho.

V mnoha z nich se objevuje i dopad příchodu bělochů, před nimiž varuje i pavoučí muž. A často je připomínáno i vítězství u Little Big Hornu, přičemž v centru jednoho stojí odvážná žena, která se vrhne do bitevní vřavy, aby zachránila vyvoleného.

Prosté příběhy ukazují, jak se historie dostává legend a umožňují proniknout do myšlení Indiánů.

Celkové hodnocení: 80%