Dvořák na veřejném zasedání rady uvedl, že se podařilo najít rezervy v rámci režijních nákladů a zvýšit náklady na vlastní výrobu pořadů, což považuje za nejdůležitější.

Rozpočet na vlastní výrobu bude zřejmě o 150 miliónů korun vyšší než letos. Výrazně se navýší rozpočet stanice ČT 4, a to kvůli ME ve fotbale 2012 nebo olympijským hrám v Londýně.

Rada rozhodla, že požádá univerzitní teoretiky Vladimíra Justa a Milana Šmída o zpracování jednorázové analýzy na téma Vysílání ČT v roce 2011. Podle názoru předsedy Rady ČT Milana Uhdeho by měl honorář pro autory analýzy činit 20 tisíc Kč.

Analýza má sloužit radě při přípravě hodnotící Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2011.