Raritou bude koncert v Národním technickém muzeu a několik jazzových akcí. V NTM se odehraje Pocta Johnu Cageovi a orchestr Agon bude hrát mezi exponáty v dopravní hale – nedožitých 100 let experimentálního amerického skladatele oslaví mimo jiné i jeho skladbou Imaginární krajina pro dvanáct radiopřijímačů.

„Každý přijímač bude naladěn na jinou stanici,“ uvádí dramaturg Antonín Matzner a zdůrazňuje, že přijímače budou ze sbírek muzea. Vedle Cagea zazní i skladby Franka Zappy i Briana Ena. „Koncerty vzpomeneme i Karla Krautgartnera, Františka Kmocha a letos zemřelého Josefa Suka,“ dodal Matzner.

Sukovi bude věnován závěrečný koncert festivalu s Pražskými symfoniky FOK a houslistou Pavlem Šporclem.