Je to román předcházející jeho „hraničářskou trilogii“ i bestsellery Tahle země není pro starý a Cesta. Přesto si zasluhuje pozornost. Pětatřicetiletý romanopisec vydal knihu v roce 1968, kdy mohl díky Rockefellerově nadaci strávit tvůrčí volno na středozemním ostrově Ibiza. Přesto se vydal na samé dno lidské duše, k otázkám cti a hříchu, viny a trestu, o nichž rozhoduje někdy opravdu slepá paní Spravedlnost nebo soudce Lynč.

Někde v blíže neurčeném čase, snad v první polovině 19. století na jihu USA, se Rinthě Holmeové narodí dítě. Jediný, kdo je nablízku, bratr Culla Holme, ho odnese k řece.
Čtenář se může jen dohadovat, co ho k tomu vedlo. Je snad otcem v důsledku incestu, poměrně častého hříchu tak rozlehlé, málo obydlené země, nebo je dítě smrtelně nemocné?

Není žádný zločin být chudý, ale zahálka je hřích

Dítěte se ujme právě Dráteník, jemuž však v patách klopýtá Rintha, vedena probuzenou touhou mateřské lásky. Jenže svět není připraven k odpouštění.

Díky Evě Slámové, která připravila pro edici anglo-americké literatury AAA McCormakovo dílo, a mimořádně působivému překladu Michala Svěráka zdůrazňujícímu v českém znění osobitost spisovatelova jazyka, se tak ke čtenáři dostává druhý román budoucí vůdčí tvůrčí osobnosti americké prózy.

Není divu, že další román nazval Dítě Boží (česky vyšel v roce 2009). Pokračoval tak v inspiraci biblickými tématy, i když hrdina tohoto příběhu, Lester Ballard, který je jedním z nás, je vyhnán ze společnosti v době, kdy přišel o půdu svých předků, kterou získal obchodník vnímající lépe cenu stoupajících pozemků. Ve Vnější tmě je plno motivů nedosloveno, poskytnuto čtenářské fantazii. Jedno je však jisté, není žádný zločin být chudý, ale zahálka je hřích.

Celkové hodnocení: 95%