V čele první desítky stojí jeden z nejčtenějších tuzemských spisovatelů Michal Viewegh s románem Případ nevěrné Kláry. Autor, proslavený později zfilmovanou ironickou reflexí na doby nedávno minulé s názvem Báječná léta pod psa, využívá vedle čtivého stylu vtip, parodii, a co je důležité, obsahem mapuje složitost lidských vztahů a působivosti ještě dodává často tragikomickými okolnostmi v pozadí děje.

Brazilský zjev světové literatury

Přestože má reklamní masáž své nepopiratelné účinky, knihkupci znají své čtenáře a rozhodně by se neprosadila díla, která jsou světu současného člověka příliš vzdálená, byť by byla propagována horem dolem. Tento fakt potvrzuje více než přesvědčivě prodejní úspěšnost stále narůstající řady titulů brazilského autora Paula Coelha.

V roce 2003 na český trh uvedl další přírůstek ze své produkce s názvem Jedenáct minut, nekonvenční příběh o lásce a sexu, témat dnes naprosto běžných, přesto však si stále uchovávajících trpkou příchuť tabu v případě kontroverzních jevů jako je právě v nové Coelhově knize prezentovaná prostituce.

Jak se sám autor vyjádřil, jeho krédem je mluvit o tom, co ho znepokojuje, nikoliv o tom, co chtějí lidé slyšet. A rozvířit stojaté vody lidských předsudků, což platí i o jeho již dříve vydaném románu Veronika se rozhodla zemřít, stejně jako se svou prostou životní moudrostí dotknout citlivého místa v duši většiny z nás, dokáže Coelho opravdu mistrovsky.  

Příklady táhnou

Přestože smyšlené příběhy poskytují spisovatelům značné možnosti tvůrčí svobody, tabulka nejvyšších čísel prodaných výtisků prokázala stále vzrůstající oblibu čtenářů v osobních příbězích celebrit i zcela neznámých postav.

Sociologie na téma identifikace se slavnou menšinou zpracovala již řadu vědeckých prací, v případě knižně vydaných otevřených výpovědí českých žen pojmenovaných O čem sní ženy (1. a 2. díl), jak je zdokumentovala režisérka Olga Sommerová, je zárukou úspěchu kromě autentičnosti vyprávění i pro čtenáře snazší nalezení paralel s vlastním životem. 

Na druhém místě se tak hned za Vieweghem umístila Madeleine Albrightová s autobiografií prostě nazvanou Madeleine. Jistě zde svou roli sehrál i fakt českého původu bývalé šéfky americké diplomacie. Nepřekvapil ani jistým způsobem očekávaný úspěch námětu se jménem slavné herečky doby válečné a poválečné, Adiny Mandlové, jejíž rozporuplný životní příběh ztvárnil v knize s příznačným podtitulem Fámy a skutečnost Arnošt Tabášek.

Helena Růžičková pak ve spolupráci s Marií Formáčkovou podala osobní svědectví svého boje s rakovinou, dnes již bohužel dobojovaného. Její 2. a 3. díl Deníku mezi životem a smrtí skončily v druhé desítce nejprodávanějších titulů minulého roku.

Filmová literatura článkem řetězce

Propojenost světa kultury se vyznačuje i kalkulací s jistým ziskem z prodeje knižních vydání úspěšných filmových snímků a jinak tomu nebylo ani vloni, příkladem budiž Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, Hodiny, Intimní autoportrét Fridy Kahlo, Želary nebo Tolkienův Silmarillion.

"Last, but not least" na knižním trhu uspěl titul katolického kněze Tomáše Halíka, který je obecně považován za jednu z morálních autorit českého národa. Již sám název Co je bez chvění, není pevné naznačuje, že dílo má blízko k filozofickým otázkám života. Přestože se Halík umístil až o několik příček níže za veskrze bulvárním způsobem pojatým zúčtováním s minulostí hudebníka Ladislava Štaidla v knize Víno z hroznů, je možné to označit za pozitivní ukazatel trvající obliby kvalitní literatury.