Ther zpracovává často tabuizovaná témata včetně homosexuality, sexuální agrese či poválečného odsunu Němců

"Krása a horor, stejně jako mysterium a racionálno, jsou v Therově díle představeny v komplementárních kategoriích, které nevylučují jedna druhou," uvedl za pětičlennou porotu kurátor Rainer Fuchs.

Vůbec poprvé porotci ocenili autora videa a krátkých filmů. Ther za sebou překvapivě nechal zbylé čtyři finalisty - sochaře Dominika Langa, fotografa Jiřího Thýna, autora video-instalací Filipa Cenka a všestranného konceptuálního umělce Pavla Sterce.

Marek Ther (1979) je absolventem Akademie výtvarných umění, kde studoval mimo jiné v ateliéru Vladimíra Skrepla. Mladý výtvarník ovšem brzy malbu opustil a začal se věnovat novým médiím - videu a filmům. "Já sám bych video art nerozděloval na film a video. Pro mě je to výrazově stejné médium, které se často liší jen technickými prostředky. Často se stává, že na festivalech se nejprve ptají, na co jsem točil, aniž by je vlastně zajímalo o čem," popisuje Ther, který svou tvorbu představoval na videoartových festivalech ve Spojených státech, Německu, Slovensku nebo v Nizozemsku.

Cena pro české mladé výtvarné umělce byla založena v roce 1990 z podnětu Václava Havla, dramatika a spisovatele, akademického malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého.

Vítěz získává jako odměnu 100.000 korun na realizaci výstavy v pražské Galerii Václava Špály, absolvuje šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a dostane finanční odměnu ve výši 50.000 korun. Mezi laureáty jsou například Kateřina Šedá, Ján Mančuška, Jiří Černický nebo Eva Koťátková.