V přednášce Spletl se Orwell o dvacet let? na semináři Sto let od narození George Orwella (23. 6. 2003) se věnoval plíživé orwellizaci České republiky; vytipoval v ní zatím deset proudů.

 Nazval je sice pomocí newspeaku, ale neznamená to, že by je tím ironizoval; bohužel naopak, učinil je ještě reálnějšími. Zařadil mezi ně mj. kontextovou trivializaci (demontáž kontextu a jeho nahrazení pseudokontextem) a významovou linguinizaci (transformace jazyka, lingua, v nejzašmodrchanější typ špaget, linguini)...

Internetová regulace versus svoboda

Ale abych se dostal od prózy k faktům: 28. 5. 2003 přijal Výbor ministrů Rady Evropy (připomínám pro pořádek, že to nemá co dělat s Evropskou unií) Deklaraci o svobodě komunikace na internetu. Její text zdůrazňuje zásadu svobody vyjadřování a svobodné výměny informací na internetu v souladu s požadavky čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech. To na straně jedné.

Ve stejný májový čas se ve Štrasburku konala mezinárodní konference o službách v informační společnosti. V kontextu elektronického obchodování účastníci podtrhli nutnost ještě lepší regulace služeb internetu. To na straně druhé.

 A ještě nám chybí třetí strana, protože trojka je číslo jak magické, tak i pohádkové - vše neodvratně spěje k vytvoření diskusního fóra, které má vyústit ve vypracování Charty práv a povinností uživatelů internetu. A z toho moc nejsem nadšený. Ona totiž není charta jako charta. Taky by mohla časem vzniknout Charta práv a povinností čtenáře novin, Charta práv a povinností televizního diváka, hospodského žvanila nebo karetního kibice.

Teď si ještě přečtěte tohle: Základním generátorem rozvoje informační společnosti jsou inovační aktivity. Jejich intenzita a úroveň rutinního nasazení je závislá na schopnosti rychle aplikovat výsledky výzkumu a vývoje v praktických produktech a aplikacích. Zkracování inovačního cyklu stejně jako založení vzrůstající části konkurenčních výhod na know-how čerpající převážně z duševního vlastnictví... Haj hou!

Úryvek pochází z dokumentu Státní informační politika, který je ve formátu pdf uložen v podsložce Strategické dokumenty složky Dokumenty na stránkách Ministerstva informatiky ČR (www.micr.cz). Jakpak by pan Kuras zrentgenoval tento počin?

Jak se s tím vším vyrovnat? Nezapomenout na to, že matkou pokroku je dezinformace!

http://literatura.jinak.cz/lunapark.doc

Pokud vás z předešlého rozbolela hlava (mě ano), tak si nahlas recitujte Ferlinghettiho Lunapark v hlavě: Ó ne já nespal / na matracích značky "Krása s pohodlím" jako oni (překlad Jana Zábrany).

Kontakt: sofar@atlas.cz.