Jako téma svazující celou přehlídku organizátoři zvolili fotografii 80. let minulého století v podání význačných českých nebo slovenských umělců, a to v uměleckém rozpětí od reportážní přes konceptuální až k portrétní fotografii.

Tato doba, ač je pro mnohé pamětníky synonymem nevýrazné šedivé nudy, přesto skýtá dostatečně široký vyjadřovací prostor pro odhalování poetiky a často až pitoreskní symbolické zkratky.

Právě černobílá fotografie, která převládá, je pravou metodou k jejich zobrazení. Nejpůsobivější je výstava Jiří Hanke – Kladno 80. léta (Leica Gallery, do 13. listopadu). V sérii málo publikovaných či poprvé vystavovaných snímků dominuje drsně popisné zobrazení průmyslového města, chátrajícího v bludišti normalizačního marasmu.

Jaroslav Anděl a Michal Kern

Pod názvem Osmdesátá vystavují ve Fotograf Gallery své snímky Jaroslav Anděl a Michal Kern (do 4. listopadu), v Ateliéru Josefa Sudka zase stále probíhá výstava Jan Svoboda – Svobodův odkaz (do 20. listopadu).

Bylo by nedorozuměním chápat Festival Fotograf jako prvoplánovou adoraci dnes tak módní retro vlny. Veškeré takové ovlivnění je v tomto případě tabu nejen proto, že vystavovaná díla vznikla opravdu v té konkrétní době a mají ji tedy obsaženu určitým způsobem v sobě. Jedná se především o duchovní návrat tam, kde bylo krásu možné hledat v naprosto neobvyklých podobách.