Stvořitel nejnovější inscenace, režisér Jan Borna, má velké zkušenosti v práci s loutkami  a s loutkářským odkazem. 

Příběh obohacují další postavy

Do příběhu vstupují samozřejmě i četní další hrdinové z loutkářských transformací Fausta i z jiných her: Pimprle (Martin Matejka), Škrhola (Tomáš Turek), vartýř Vomáčka (Vlastimil Zavřel), v záchraně bezmocný Anděl (Eva Pospíšilová nebo Magdalena Zimová), čerti, pekelná kapela, čertovi tovaryši...

Fantazie je v Bornových inscenacích přítomna vždy. A kdo se jí umí vyzbrojit, podlehnout iluzi opravdovosti, může se strachovat nebo se k iluzornosti štěstí nechat unášet s truchlivým hrdinou. Aby všechny krajiny, nad kterými se učenec se svým uchvatitelem vznáší ve vzducholodi létající nad diváky, byly věrohodně pohádkové, o to se postaral autor výpravy Jaroslav Milfajt. Hudbou peklo i nebe stvrdil sám Faust Jiří Vondráček.

Za duši stát se mocným

S Faustem (k nepoznání namaskovaným Jiřím Vondráčkem) se diváci trápí nad uplývajícím časem i nedostatečností lidského poznání. Spolu s doktorem hledají možnost jak z nicotnosti žití vykřesat znovu mládí, vědění nebo i moc. Až se k tomu připlete posel nikoli říše nebeské, ta bývá na dobrotu skoupá, nýbrž pekelné - Mefistofl (Arnošt Goldflam). A všechno je rázem jinak.

Faust se vydá na slavnou cestu světem, je opojen změnami. Duši ale nezachrání ani jeho rodičové (Naďa Vicenová, Jiří Wohanka), kteří do inscenace vstupují z jiného proudu faustovských vyprávění. Jakých je uvedno v programu. České texty z osmnáctého a devatenáctého století, které byli základem inscenace,  vycházejí většinou méně ze slavného vrcholu faustovské literatury, jímž zůstane velkolepá epická skladba J. W. Goetha, o to víc jsou inspirovány staršími předlohami, zejména té od Christophera Marlowa.

Příběh končí scénou Faustovy zkázy, po níž kníže pekel Pluto (Martin Veliký) zvedá nad hlavu celičkou chuděru zeměkouli jako velkou příští kořist časů už docela našich.

Divadlo v Dlouhé o sobě po návratu do předloni vyplavené budovy dalo zase pořádně vědět.

Divadlo v Dlouhé Praha - Jan Borna: Komedie s čertem aneb Fausta do pekla vzetí. Režie Jan Borna, scéna a kostýmy Jaroslav Milfajt, hudba a texty písní Jiří Vondráček.