O popularitě tohoto autora svědčí mimo jiné to, že se na jeho podpis do knihy věnované argentinskému tangu stála na Václavském náměstí desítky metrů dlouhá fronta.

Fulghumovy meditativní postřehy nám připomínají zdánlivé drobnosti, kterým většinou nevěnujeme pozornost, přitom jsou pro spokojený život zásadní.

Zpomalit, vychutnat si pohodu obyčejného dne, chovat se slušně k ostatním - tak by se dalo zjednodušeně shrnout to, o čem píše.