Osers se narodil 13. května 1917 v Praze, kde studoval chemii na Německé univerzitě. Před nacismem utekl do Británie, kde se podílel na obraně země. Už v roce 1945 vydal výbor Modern Czech Poetry, který stál na počátku jeho bohatého překladatelského díla nejen z češtiny, ale i z němčiny.

Již před válkou přispíval do německých a českých kulturních časopisů, po válce je jeho jméno spojeno s překlady děl Hory, Halase, Nezvala, Čapka, Hostovského, Lustiga, Klímy a mnoha, mnoha dalších.

Získal řadu ocenění v Británii, kde od války žil, u nás i v Německu. V roce 1997 to byla z rukou Václava Havla Medaile Za zásluhy II. stupně, v roce 2001 Cena Jana Masaryka Gratias agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Ve svých pamětech Loňské sněhy (2004) popsal skromně svou bohatou životní dráhu.

Podle sdělení syna, který působí jako pedagog v Česku, se poslední rozloučení bude konat v úterý 25. října v Readingu.