Sedmisetstránková Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (vydalo Nakladatelství Lidové noviny) má především podobu atraktivní dárkové publikace.

Nejcennější na ní je pořízení fotografií, které byly udělány po nedávném restaurování. Jedním z fotografů byl i Jiří Kuthan, který jako znalec architektury přesně ví, co a jak prezentovat.

Sám text Jiřího Kuthana a Jana Royta se týká dějin katedrály, kombinuje bilanci historických faktů i uměleckých stylů s rozšířeným památkovým soupisem.

Erudovaná vědecká monografie

Pro historičku umění Helenu Soukupovou se Anežský klášter v Praze stal celoživotním osudem. Už v roce 1989 o něm vydala stejnojmennou knihu, která byla vzorovou ukázkou pečlivé kunsthistorické práce.

Aktuální, téměř pětisetstránková kniha (Vyšehrad) není jen luxusnějším reprintem. Soukupová objevila řadu nových poznatků o osudech stavby a její výzdobě i o zakladatelce kláštera sv. Anežce, vedle sv. Václava nejslavnější duchovní představitelce rodu Přemyslovců. Výsledkem je erudovaná vědecká monografie, ale současně i čtivý příběh, který zaujme každého zájemce o český středověk.