„Rozhodně plánuji věnovat se nyní malbě a věřím v neukončenost jejího vývoje,“ řekl Novinkám a vysvětlil, proč se pustil do malování.

„K malbě mě přivedla možnost vztahových konfliktů zobrazovaných objektů, což je blízké textům ve službě poesii. V největší míře ale nezávisle manipulovatelná barevnost,“ řekl, když vysvětloval, proč vyměnil objektivy za štětec, a dodal: „Práce kameramana je zápas s nepřízní mnohého v okamžiku definitivního obrazového záznamu. Malba je v rukou jednotlivce a je manipulovatelná bez stresu nevratného času.“

Důvod však vidí ještě jeden: Výsledek malby je definitivní. Výsledek práce kameramana bývá podstatně poškozován rozmnoženinami a jejich prezentací. Ani na filmařskou práci nezanevřel, jak plyne z jeho slov: „O obojím je krásné přemýšlet. O malbě svobodněji a v klidu.“