Coriolanus se na našich jevištích objevuje jen vzácně, ačkoli vznikl v těsné souvislosti Shakespearových nejslavnějších a nejlepších tragédií. Je příběhem výlučné osobnosti, válečníka a vojevůdce, který má stanout v čele římského státu, ale pro svou přímost je vyhnán, zrazen, sám sebe ztrácí a nachází se teprve v okamžiku, kdy si svým rozhodnutím podepíše rozsudek smrti. Shakespearova hra je strhující politickou tragédií se silnými dramatickými postavami i příběhem.

Činohra ND ji se sloganem Coriolanus - hra pro Evropu - volí v sezóně, jejímž tématem je politika, moc a peníze. V minulosti byl Coriolanus vykládán často jako hra, v níž se veskrze negativní vůdce staví proti vůli lidu. Dnes je příspěvkem k základním otázkám demokracie v její rané historické podobě.

"Způsob, jakým Coriolanus argumentuje, je fascinující. Jeho názor je arogantní, netolerantní, ale on sám se chová demokratičtěji než jeho oponent, protože nic neskrývá. Ve zralé demokracii by jeho hlas byl cenným a statečným postojem. V nezralé demokracii je za něj odsouzen k vyhnanství," říká o Coriolanovi režisér inscenace Ivan Rajmont.

Národní divadlo uvádí Coriolana v novém překladu Jiřího Joska.
V Rajmontově režii hrají kromě Davida Prachaře i Alois Švehlík, Ladislav Mrkvička, Jiří Štěpnička, Vlasta Chramostová, Johanna Tesařová nebo Martina Válková.