Les, byt, rušná ulice nebo bar, v takových prostředích se lidé se zrakem orientují zcela běžně a obvykle bez jakýchkoliv problémů. Na výstavě si návštěvníci ale vyzkouší, jaké to je, orientovat se v terénu jen za použití hmatu, sluchu, čichu a smyslu pro rovnováhu.

„Neviditelná cesta“ trvá 60 minut a skupinky po zhruba 15 lidech po ní provází nevidomý průvodce. Ten lidem předává své vlastní zkušenosti a ukazuje, jak se pohybovat bez očí po rušné ulici, jak zaplatit kávu nebo jak si v obchodě vybrat správné zboží. Díky vlastní zkušenosti se navíc návštěvníci mohou naučit i to, jak nevidomým v běžném životě pomáhat.

Prostředí výstavy je naprosto autentické, včetně zvukových i čichových vjemů. A ačkoliv jsme zvyklí vnímat veškeré podněty z 80% výhradně zrakem, pochopíme, že v momentě, kdy nám schází, ostatní smysly se okamžitě zapojí.

„Lidé tady zažívají jednak to, že se lze orientovat a pohybovat bez zraku, že zmatenost, která je na počátku prohlídky velice silná, tak postupně ustupuje a že svět vnímaný bez zraku je nejenom pestrý a místy nepřátelský, ale že je v první řadě zajímavý a krásný,“ říká průvodkyně Jana Moravcová.