Jeden exemplář knihy bude osobně předán papeži Benediktu XVI. při tradičním setkání s profesory teologie v papežově letním sídle v italském městě Castel Gandolfo, informoval Halík.

Podle internetových zdrojů vznikla Halíkova kniha o vztahu víry a nevíry tváří v tvář aktuálním problémům světa z podnětu významného amerického nakladatelství Doubleday. Nabízí pohled na vztah náboženství, víry a spirituality ke kultuře a dnešní společnosti.

Publikace Vzdáleným nablízku vyšla česky, anglicky, polsky a německy, připravuje se čínská a korejská mutace. V USA ji loni vyhodnotil tamní národní katolický knižní klub jako knihu měsíce.

Konvertita Halík oslovuje zejména mládež

Knihy Tomáše Halíka byly dosud přeloženy do devíti jazyků a získaly několik domácích i zahraničních literárních cen.

Halík (1948) je filozof, sociolog, teolog a religionista. Působí jako profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, farář Akademické farnosti v Praze a prezident České křesťanské akademie. Je držitelem například rakouské Ceny kardinála Königa za rok 2003, loni dostal prestižní Cenu Romana Guardiniho, kterou každé dva roky uděluje Katolická akademie za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby.

V Praze coby správce Akademické farnosti kostela Nejsvětějšího Salvátora oslovuje řady mladých lidí, zejména studenty. Jeden z nejvýznamnějších českých teologů pozorně sleduje veřejné dění a glosuje je. Jeho názory mají i zaryté odpůrce, například prezident Václav Klaus prohlásil, že osobně před Halíkem upřednostňuje pobělohorského jezuitu a proslulého paliče knih Koniáše.

Halík přijal katolickou víru v 60. letech, později, stále ještě za hluboké totality, byl tajně vysvěcen na kněze.