Stejně jako v předchozích letech budou diváci společně s herci putovat okolní krajinou za příběhem, který se bude rozvíjet během jejich společné cesty.

Pouť po historii krajiny

„Site specific projekty pro nás nejsou jen divadlem,“ říká vedoucí Continua Pavel Štourač. „Vždy je potřeba ptát se na širší souvislosti prostoru, v němž se divadelní akce odehrává. Na jeho historii, na to, jaké příběhy jsou v krajině zapsány. Site specific pro nás znamená především naslouchat těmto příběhům a činit je skrze divadlo viditelnými.“

Na přípravách projektu se formou společných workshopů s Divadlem Continuo podílí dalších 22 performerů, výtvarníků a muzikantů z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, Řecka, Belgie, Švédska, Izraele, Bulharska a Ruska.