V krimi se objevily scény, které mohly šokovat a traumatizovat dětského diváka a vyvolávat pocity strachu a úzkosti. Šlo například o scénu mučení svázaného policisty, který byl omráčen úderem pěstí do obličeje a následně mu byla vpravena do žíly neznámá látka, nebo záběry zavražděné ženy ležící v tratolišti krve včetně detailního záběru krvavé tváře. Takových scén bylo v programu více.

Vysílací rada rovněž napomenula Novu za porušení mediálního zákona v Televizních novinách z letošního 20. června. Televize podle rady účelově spojila reportáž z natáčení nového českého filmu Signál s tématem zrušení reklamy na České televizi (ČT), čímž porušila zásadu objektivity a vyváženosti.

V reportáži nebyla vysvětlena povinnost příspěvků z reklamních příjmů ČT do Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, čímž divák podle rady nabyl dojmu, že dobrovolný příspěvek do fondu od televizí Nova a Prima je prospěšný, a tím pádem argumentující pro zrušení reklamy na ČT.

„Reportáž byla zpracována předpojatě s cílem vnutit divákům názor, že zrušení reklamy ve vysílání České televize je jediné správné řešení,“ odůvodňuje napomenutí RRTV v zápise ze svého jednání.

„O této informaci jsme se dozvěděli pouze z tiskové zprávy RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) a dosud jsme neobdrželi písemné vyhotovení upozornění. Po jeho obdržení a následném prostudování budeme schopni se k celé záležitosti kvalifikovaně vyjádřit,“ napsala Novinkám mluvčí Novy Marie Fianová.