„Jednalo se o kostrové pohřebiště ze sklonku 9. až první poloviny 10. století,“ uvedla mluvčí archeologického ústavu Jana Maříková-Kubková. Vedoucí výzkumu Kateřina Tomková již dříve pro Právo vyloučila, že by šlo o nejvyšší vládnoucí přemyslovskou elitu. I tak objev položil archeologům a historikům mnoho otázek ohledně osídlení Pražského hradu.

Jde o to, že v místech budoucího tunelu archeologové předpokládají ranou středověkou aglomeraci, a to severně od Hradu. „Je totiž nepravděpodobné, že by až zde byli pohřbeni jeho obyvatelé či obyvatelé Hradčan,“ poznamenala Maříková-Kubková.

Polovina koster je dětských

Analyzovat se budou objevené lidské skelety, které patrně díky jílovité půdě byly poměrně zachovalé. Na první pohled však zarazí skladba pohřbených lidí. „Můžeme konstatovat, že bezmála polovinu souboru tvořily děti různého stáří a dospívající jedinci, zbytek jedinci dospělí,“ přiblížila Maříková-Kubková s tím, že je ještě třeba zjistit, kolik z dospělých bylo ženského a kolik mužského pohlaví.

Vedle koster budou laboratoře Archeologického ústavu v Praze zkoumat výbavu hrobů – nádoby, náušnice ze stříbra či slitin barevných kovů, pozlacené gombíky. Mají být konzervovány a později vystaveny, anebo uloženy v depozitářích.

Část pohřebiště poškodila novověká cesta směřující od Pražského hradu na sever. Zdejší terény podle Maříkové-Kubkové prošly vícerými úpravami. „Prokázáno je pokračování pohřebiště severním i jižním směrem. Pokud terény, jež je ukrývají, zůstanou mimo dosah stavebních záměrů, zůstanou tyto hroby uchovány pro budoucnost,“ upozornila mluvčí.

Archeologické práce budou pokračovat

Archeologové staveniště zatím neopustili, budou ještě hledat stopy osídlení z období paleolitu a pozůstatky pleistocénních zvířat, mezi nejznámější z tohoto období patří mamuti.

Terénní průzkum zato skončil na Hládkově mezi ulicemi Na Hubálce a Myslbekova poblíž ústí Strahovského tunelu. „Archeologický průzkum probíhal v jižní části dilatace, kde byl na konci měsíce června ukončen,“ uvedla Petra Kučerová, mluvčí společnosti Eurovia, která úsek mezi Strahovským tunelem a tunely Brusnice staví.

Podle ní zde stavba běží podle harmonogramu a předpokládá se, že hotova bude – patrně jako celý tunelový komplex Blanka – v roce 2014. Archeologové na Prašném mostě tedy ještě mají čas. Obě trouby tunelu Brusnice, kde loni zemina zavalila bagristu, tento týden společnost Metrostav prorazila. Ražbám by měl být při stavbě v severovýchodní části městského okruhu konec.