Jenomže v knize Testament hraběnky Tiefenfeldové se vše změní těžko pochopitelným dědictvím zámku v jižních Čechách, spojeným s lesy, honitbou i mladou černošskou studentkou. Populární psychiatr a autor detektivních příběhů Jan Cimický, který se mimo jiné v románu pojmenovaném Tzimiskis (2005) vydal po stopách dávných předků, k nimž patřil mladý císař Ioannis Tzimiskis, který se v polovině desátého století dostal v byzantské říši na chvíli k moci, učinil opět úkrok stranou a vydal se, místo do příšeří zločinu, do literárního světa našich současníků.

Věřme, nevěřme, jednoho dne dostal profesor Kropáček předvolání k notáři, který mu sdělil, že zemřelá hraběnka Tiefenfeldová se v exilu zamilovala do jeho sbírky básní pro děti a protože jedinou věc, kterou si před útěkem z republiky stačila odvézt, byla říkadla s ilustracemi Josefa Lady, vzpomněla si na smrtelné posteli na autora jejímu srdci milé knihy. Čtenář se nemusí obávat, nejde o opravu zámku či obchody, autor sleduje osudy neznámého pedagoga, který se přes noc stal objektem zájmu bulvárního tisku charakterizovaného titulkem:

Z chudého profesora zámeckým pánem! Bude následovat soudní proces o sporné dědictví? Nemůže jít o nějaký hřích z mládí? Možná, že Cimický zas až tak nevybočuje z „řady“ svého autorského zájmu. O vraždu sice nejde, ale návštěva u psychiatra chybět nebude. Copak by se to dalo všechno vydržet bez jeho pomoci? A samozřejmě bez soudržnosti rodiny. Možná jedno z vhodných témat letního čtení.

Jan Cimický: Testament hraběnky Tiefenfeldové Baronet, 251 stran, 229 Kč

Celkové hodnocení: 75 %