Autorem 1900 hesel je Vladimír Vavřínek, renomovaný odborník a dlouholetý pracovník Slovanského ústavu, známý studiemi věnovanými Konstantinovi a Metodějovi a jejich příchodu na Velkou Moravu. Encyklopedie nabízí výklad pojmů z oblasti historie, hospodářství, náboženství, umění, literatury i státní správy.

Uvedena jsou také hesla týkající se byzantsko-slovanských vztahů a životopisy významných byzantských císařů a duchovních hodnostářů. Text je psán přehledně, se snahou o co nejvýstižnější definice. Kniha je užitečným doplňkem takových příruček, jako jsou Dějiny Byzance (ed. Bohumila Zástěrová) nebo Byzantská vzdělanost Růženy Dostálové.

Celkové hodnocení: 80 %