"Celý problém s točnou už je tak trochu pod lupou. Z rozhodnutí UNESCO je cítit nedůvěra, abychom nepostavili točnu na špatném místě," řekl Josef Štulc, prezident české sekce Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), mezinárodní nevládní organizace se sídlem v Paříži zaměřené na ochranu hmotného kulturního dědictví, historických sídel, jejich prostředí a kulturní krajiny.

UNESCO ve zprávě ze svého 35. zasedání, které se konalo letos v červnu v Paříži, vyslovuje politování nad tím, že ČR nerespektovala termín stanovený světovou organizací pro odstranění otáčivého hlediště a prodloužila jeho užívání na současném místě do roku 2015. UNESCO proto znovu apeluje na ČR, aby točnu rozebrala a současně předala detailní plán a časový rozvrh přemístění divadla, doplněný o opatření zmírňující možné negativní dopady nového umístění divadelní scény na památkově chráněné území.

Mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar sdělil, že ministerstvo se k celé záležitosti vyjádří, až dostane zprávu z pařížského zasedání výboru UNESCO oficiální diplomatickou cestou. "Odbor památkové péče a oddělení UNESCO musí vycházet z oficiálního materiálu," uvedl s tím, že ministerstvo se vyjádří koncem srpna.

Divadelní točnu vlastní České Budějovice

Českokrumlovská místostarostka Jitka Zikmundová (SNK ED) v červnu Českému rozhlasu řekla, že město dostalo od výboru UNESCO pouze doporučení, aby učinilo takové zásahy, které budou k památkám co nejšetrnější. Divadelní točnu v zámecké zahradě vlastní město České Budějovice. Vlastníkem zámecké zahrady je stát, respektive Národní památkový ústav. Točna se v zámecké zahradě poprvé objevila v roce 1958.

Zástupci UNESCO vznesli námitky proti otáčivému hledišti hned po zařazení Českého Krumlova na seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Poukázali přitom na fakt, že se točna nachází v blízkosti letohrádku Bellarie, což je nejcennější stavba zahradní architektury v Čechách. Stát se s nimi tehdy dohodl na odstranění točny do jara 1999. Ministerstvo kultury ale později lhůtu několikrát posunulo. Zrušení unikátního hlediště o kapacitě 644 diváků přijímá část veřejnosti kriticky; k 6. srpnu 2009 podepsalo podle ředitele Jihočeského divadla Jiřího Šestáka petici za jeho zachování na 140 000 lidí.

Organizace UNESCO si podle zprávy ze svého červnového zasedání také přeje být informována o dalších českokrumlovských projektech, jakými jsou chystaná rekonstrukce autobusového nádraží a stavba tunelu pro automobilovou dopravu a nového mostu přes Vltavu, a chce mít při rozhodování o realizaci těchto projektů poradní hlas.

Kroky přijaté v Českém Krumlově UNESCO zhodnotí na svém 37. zasedání v roce 2013, kdy také zváží případné zařazení tohoto jihočeského města na seznam ohrožených památek.