Slavná česká encyklopedie vyšla původně v letech 1888–1908 ve dvaceti osmi svazcích a na heslech se podílelo 1100 renomovaných odborníků. Redakční kancelář vedl v úplných počátcích T. G. Masaryk. Velmi precizní je zpracování témat z oblasti historie, etnografie, filozofie, kultury, dějin náboženství, místopisu a obecné geografie či dalších oborů společenských věd nebo biografií slavných osobností.

To dodnes činí z Ottova slovníku ojedinělý pramen velkého informačního bohatství. V pořadí už třetí reedice na DVD obsahuje hesla všech původních svazků a dále dvanáct svazků Ottova slovníku naučného nové doby z let 1930–1943. Díky plnému textovému vyhledávání se digitální podoba stává příručkou, jíž se normální knižní vydání nemohou vyrovnat.