Poslední den byla otevírací doba mimořádně prodloužena do 20:00 a vstupné naopak zkráceno na 0 Kč. V poslední den čekalo na návštěvníky také několik překvapení. O hudební atmosféru se postaral DJ, který namixoval klasickou hudbu především skladatele Antonína Dvořáka, kterému je věnována současná výstava v Českém muzeu hudby.

V Pantheonu se promítají filmy o expozicích Národního muzea, ve foyer pracovníci z jednotlivých objektů muzea lákají na další expozice. Představen byl i projekt speciálních muzejních pasů.

Vedení muzea slibuje, že po opravě budova nabídne větší komfort, lepší zázemí i modernější výstavy. Pantheon v prvním patře bude i nadále připomínat významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění. Ve druhém patře vznikne interaktivní centrum pro studenty a mládež. Vylepšení se dočká jak zázemí pro návštěvníky, tak pro badatele.

Z kopule bude výhled na Prahu

Zastřešené nádvoří po pravé straně budovy nabídne stálou expozici, kde budou zavěšeny velkorozměrové exponáty, případně vzácné sochy a monumenty ze sbírek muzea.

Pantheon v prvním patře bude, tak jako před rekonstrukcí, i nadále připomínat významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění. Ve druhém patře ve sloupovém sále vznikne interaktivní centrum pro studenty a mládež. Na závěr prohlídky bude možno vystoupat do kopule, odkud zájemci uvidí panorama historického centra města Prahy a Pražského hradu.

Pracovníky čeká před samotným zahájením rekonstrukce ještě poslední úkol - vystěhovat  zbývající exponáty a sbírkové předměty.