Známé sportovkyni Heleně Fibingerové ve středu skončil mandát v radě, ona se však jednání stejně nezúčastnila. Leží na oddělení JIP nemocnice na Moravě.

„Je to důsledek stresu z mediální kampaně proti její osobě. Ti, kteří to chtěli, dosáhli svého. Doufám, že se budou smažit v pekle,“ komentoval neúčast Fibingerové Jiří Baumruk, kterému rovněž končí posledního června mandát.

Výběrové řízení až v červenci

Radní se rozhodli, že výběrové řízení vyhlásí až 13. července. Důvodů je několik. Radní například chtějí umožnit novým kolegům, které zvolila Sněmovna s mandátem od 1. července, aby se seznámili s plánem konkursu a mohli k němu vyslovit své připomínky.

Připomínky padaly i na středeční radě – například, zda zvolit otevřené výběrové řízení nebo vyzývací výběrové řízení, jak navrhoval radní Radek Mezulánik. Bouřlivá diskuse se strhla kolem právní analýzy, kterou si nechala vyhotovit radní Dana Eklová (Makrlíková).

V ní se doporučuje, že by Janeček měl z důvodů právní jasnosti, že se skutečně hodlá své funkce vzdát, toto sepsat písemně již nyní a dokument uložit t do právní úschovy.

Radní mohou všechny své připomínky podat do 8. července, poté se o nich bude rozhodovat.

Janeček na jednání rady svůj záměr rezignovat nejpozději 31. srpna znovu zopakoval. Zároveň oznámil, že dnem 29. června vydal rozhodnutí, kterým zakazuje uzavírat zásadní smlouvy včetně technických a investičních, dále programové projekty, nákupy scénářů a velké provozní smlouvy. Současný šéf ČT argumentoval tím, že nechce, aby se jeho nástupce cítil v budoucnu zavázán a omezován smlouvami, které podepisoval ještě on. Janeček také apeloval na radní, aby výběr jeho nástupce neodkládali a umožnili mu ředitelskou agendu osobně předat.

Janeček uražený a dotčený

Na závěr svého projevu Janeček dodal: „Uráží mě a jsem dotčen spekulacemi, které se objevily v tisku, že si snad chci svůj odchod rozmyslet, či, že bych stejně musel z funkce odejít... Končím nedobrovolně 31. srpna.“ Po těchto slovech se Janeček zvedl ze židle, odešel a na středeční radu se již nevrátil.

Rada rovněž odložila schválení a proplacení Janečkovy odměny za loňský rok. Odměna ve výši dvacetinásobku průměrných měsíčních platů šéfovi ČT náleží, pokud televize skončila s vyrovnaným hospodařením nebo v zisku. Radní chtějí upřesnit termín, co znamená „vyrovnané hospodaření“.

Snažila se jim to vysvětlit finanční ředitelka ČT Lujza Oravcová. Radní nemohli pochopit fakt, který musí ovládat každý maturant ekonomické školy. Tedy, že vyrovnaný rozpočet znamená, že ve výkazu zisku a ztrát (v tzv. výsledovce) je na konci nula a tato skutečnost je potvrzena nezávislým auditorem.