Na stropě v předsíni se začali objevovat bílí červíčci, tu dva, tu tři, kteří odkudsi kamsi putovali podobně jako osud naší republiky. Z mimořádné události se stala stopovací hra, která nakonec skončila zjištěním: "odkudsi" jsme pojmenovali "bod P" - ten bylo třeba vypátrat, neutralizovat a normalizovat. Po důsledné pátrací akci, do které byly zapojeny všechny veřejné i tajné složky rodiny, byl "bod P" objeven, zajištěn a zlikvidován.

Červíci gentlemani

Psal jsem před několika měsíci, že se nám z ničeho nic ztratil křeček a že možná obývá tajné dutiny v paneláku. Jako by se objevil jeho duch - nechali jsme z nepochopitelně nostalgické piety v předsíňové skříni pytlík s krmením. A v něm to vše povstalo. V něm se naši bezobratlí prapraprapředkové z ničeho nic objevili (z podobné piety nejspíše vzniká život v kalužích, které nestihnou vyschnout). Důležité ovšem je, jaké jsem z této kauzy dále odvozoval myšlenky.

Ti červíčci se pohybovali v přísně vymezeném koridoru, zachovávali pravidla cestovního provozu včetně dodržování bezpečné vzdálenosti. Ve srovnání s českými řidiči prokázali ohleduplnost a cit pro situaci. Protože se řídí pudy a ne emocemi. Protože jeden červík nemusí tomu druhému nic dokazovat, není agresivní, nemá antiradar a volant pro něj není zástupnou vagínou či penisem. Proto by součástí autoškoly mělo být studium chování červů-řidičů gentlemanů.

Rekordy

Když už je teď stoprocentně jisté, že rok 2003 opět vylepší rekord v další disciplíně, ve které jsme nepřekonatelní, tedy v nehodovosti, říkám si: čím jsme si to my ateističtí Čechové zasloužili, že nás bozi milují, protože podle každodenních zkušeností a zážitků s dopravou by těch nehod, mrtvých a raněných muselo být ještě tak desetkrát více.

Představuji si, jak pro nás musejí na výročních zasedáních všechna božstva indoevropských jazykových skupin lobovat i u těch nejmenších a nejtajemnějších bůžků z Polynésie, Melanésie a Mikronésie. Jak Dažbog s Odinem, Lokim, Bakchem a houfem penátů (a samozřejmě s Gottem, Poborským a Haškem, to jsou bozi domácí) přemlouvají indiánského Quetzalcoatla, aby přivřel ohledně Čechů aspoň jedno oko...

A teď konečně nastala ideální konstelace k uvedení velmi podivuhodné adresy! Napíšete-li do příslušného pole www.peklo.cz, tak v mžiku proběhne transmutace a adresa se promění ve www. bible.cz. Stránka je věnována Bibli kralické (1613) s tím, že všechny knihy Starého a Nového zákona jsou v samostatných souborech. Není to znamení?