Ze dna krabice vyhrabala první stranu sešitu a zjistila, že jde o šest sonát pro piano a housle, které Mozart věnoval královně Charlottě, manželce Jiřího III. (1738–1820).
„Bylo to neskutečně vzrušující,“ vysvětlila Leeová, sama hudebnice. Spojila se pak s londýnskou aukční síní Sotheby’s, která potvrdila, že jde o první vydání díla, jež osmiletý Mozart napsal během své návštěvy Londýna v lednu 1765.

Pokud prokáže, že byla její, vrátí ji

„Jde o jednu z prvních věcí, které Mozart složil během svého anglického turné coby zázračné dítě,“ vysvětlil expert Simon Maguire. Hudebník ve městě na Temži vystoupil před králem a královnou a složil další dvě symfonie. Podle Maguirea na světě existuje jen jeden další výtisk nalezené partitury.

V Londýně měl být vzácný sešit vydražen, jeho původní majitelka se ale krátce po zveřejnění zprávy ozvala s tím, že dílo darovala omylem, a požádala o jeho navrácení.
Oxfam již potvrdila, že pokud žena věrohodně prokáže, že partitura byla opravdu její, je připravena ji vrátit.