Životopisy jsou v oblibě. Kolikrát se prodávají lépe než samotná díla autorů, jejichž život zachycují. To však nic nevypovídá o čtenosti. Osudy slavných umělců jsou mnohdy všední, ani u těch nekonformních se život nesestává ze samých eskapád. Nemluvě pak o životech generálů, kteří většinou zažili jen pár klíčových bitev, natožpak politiků. Není proto divu, že životopisy bývají po zběžném prolistování často odložené. To však v žádném případě nepotká knihu Nepropadejte panice o Douglasu Adamsovi, autorovi Stopařova průvodce Galaxií.

Jistě i on prožil mnoho všedních dnů. Ty však Neil Gaiman, který se stal Adamsovým přítelem, pominul. Místo toho se snažil zaměřit na to podstatné: uchopit a přiblížit svéráznou osobnost spisovatele. Nesoustřeďuje se na suchý výčet faktů, co udělal, ale snaží se ukázat způsob, jakým žil a tvořil, což mnohdy jedno bylo. Zachycuje hektické dny, kdy se rodila původní rozhlasová podoba Stopařova průvodce Galaxií, jež představovala vskutku revoluční přístup k rozhlasovému seriálu.

Na hojných úryvcích a nezveřejněných útržcích scénářů ukazuje, jak se materiál neustále proměňoval, jak teprve v průběhu natáčení dostával definitivní podobu, i když nikdy ne úplně definitivní, kniha ji opět proměnila. Nezapomíná ani na typickou Adamsovu nectnost porušit všechny slíbené termíny. Nepropadejte panice nezaostává vtipností za Stopařovým průvodcem. Alespoň většinou. Ale on i Adams měl slabší chvilky. A pobaví skoro stejně jako historky ze života Monty Pythonova létajícího cirkusu.

Kdo si potrpí na tabulky a výčty, libuje se v encyklopedické věcnosti a přehlednosti, asi navzdory názvu knihy panice propadne. Kdo však dává přednost životu, ten si knihu užije stejně jako Stopařova průvodce. A stejně mu utkví v paměti, co všechno Adams ještě vytvořil, kolika podob se kultovní dílo dočkalo, i to, že kromě celkem známé Holistické detekivní kancelář Dirka Gentlyho napsal reportáže z výprav za ohroženými druhy zvířat Ještě je můžeme vidět... A bylo toho víc, tolik, že čtenáře nepřekvapí smutný konec - 11. V. 2001 Adams umřel.

Argo, 264 stran, přeložila Jana Hollanová