U nás tím začala významná kapitola vlády Lucemburků na pražském trůně. Pro Němce je Špýr spojen s jinou epochou, s dobou sálských císařů a králů, kteří vládli ve Svaté říši římské v letech 1024 až 1125. Sálské dynastii je do 30. října ve špýrské císařské falci věnována výstava Die Salier – Macht im Wandel, která byla připravena s citem pro hodnoty středověkého umění. Takhle bych si představoval expozici o Přemyslovcích nebo o Velké Moravě.

Cílem organizátorů bylo představit vedle tzv. středověké každodennosti i velkolepost umění a kultury 11. století, luxus císařského středověkého dvora, k němuž patřily drahé textilie, zlaté poháry a šperky, iluminované rukopisy, bohaté sochařské dekorace i udivující architektonická díla.

Jen popis a zhodnocení všech 387 archeologických, historických a uměleckých exponátů zabraly v katalogu 400 stran a na výstavě je to nejméně dvouhodinová podívaná. Dokonce i císařské listiny tu jsou představeny jako obdivuhodná estetická díla.

Tato snaha po exkluzivnosti se může některým odborníkům příčit, ale Němci se vydali cestou, že výstava tu není pro specialisty, ale pro masového diváka, který si žádá nejen prvotřídní umělecká díla, ale také nevšední vizuální zážitky.

Rekonstrukce stavby špýrského dómu na DVD

Exponáty jsou ve Špýru citlivě sladěny s různými maketami, vědeckými kopiemi a vizuálními efekty. Počítačová rekonstrukce stavby špýrského dómu byla připravena pod vedením Detharda von Winterfeld, předního evropského specialisty na středověkou architekturu. Tuto rekonstrukci si lze koupit na DVD v pokladně muzea, takže domů si divák odnáší i „kus“ výstavy, který mu současně zprostředkuje i monumentální dvoudílný katalog.

Trochu stranou zůstala ve Špýru středoevropská historie. Jen pomocí map je tu naznačena mocenská a diplomatická obratnost Jindřicha III., který držel v šachu Poláky i Čechy, a divák marně hledá i připomínku o umění na dvoře českého krále Vratislava II., objednavatele Kodexu vyšehradského a velkého spojence sálského vládce Jindřicha IV. Škoda, výstava tím mohla být ještě bohatší.