Mnozí z nich světově prosluli, což lze dokumentovat zájmem sběratelů na mezinárodním trhu. Fotografie Františka Drtikola z roku 1929 zachycující ženský akt v běhu se loni v dubnu prodala na aukci Christie´s v New Yorku za 58 tisíc dolarů, což je jeden a půl miliónu korun - cena, která se dnes platí za obrazy klasiků českého malířství.

Podobně ceněni jsou i fotografové Jaromír Funke, Jaroslav Rössler nebo Josef Sudek. Jejich díla prožívají světový boom. Ostatně je velkou zajímavostí, že téměř polovina v Praze vystavených exponátů pochází z amerických soukromých i veřejných sbírek, které autor výstavy Jaroslava Anděl objevil během svého působení v New Yorku. Jiní jejich čeští a moravští vrstevníci zůstávají zatím ve stínu a jejich díla spatří diváci poprvé právě v Rudolfinu.

Kult celebrit i pornografie

Podle Anděla vytváří překotný rozvoj informačních technologií potřebu podívat se na českou fotografii z jiné perspektivy: "Jí začíná rozmach technických obrazů, jež jsou základem masových medií." Kult celebrit, obrazy denních událostí i pornografie, to vše je spjato s působením fotografie a jejím použitím v masových médiích.

"Chceme upozornit, že fotografie zasáhla nejen do umění, ale stala se také neodmyslitelnou součástí vědy a technologie, zábavy, politiky, obchodu i soukromého života," dodává Anděl.

Tyto různé přístupy výstava zachycuje v jednadvaceti oddílech, jež unikátní exponáty přehledně, tématicky i funkčně člení. Divákům se tak nabízí pestrá a atraktivní podívaná na historii, technologii, ikonografii i stylové proudy české fotografie v letech 1840 - 1950.

Mucha a kresby, Frič a Indiáni

Počátkům oboru dominoval portrét, nahrazující drahé malované obrazy. Podobizny začaly doplňovat i místopisné snímky, zejména veduty Prahy. Záhy se uplatnil nový obor i ve vědě.

V roce 1840 vznikl v Litomyšli první mikroskopický snímek řezu rostlinným stonkem. Základní význam měl Jan Evangelista Purkyně, na jehož průkopnické pokusy v Praze navázal přírodovědec a filozof Ernst Mach. Pozoruhodné jsou astronomické snímky, zachycující povrch Měsíce. Krok za krokem tak lidé objevovali nové možnosti jaké jim fotografie skýtá.

Alfons Mucha třeba používal snímky jako kresebné skici, bez nichž by nevznikla Slovanská epopej. Fotoaparát také nechyběl v zavazadlech cestovatelů: třeba A. V. Frič unikátně zachytil život jihoamerických Indiánů. V 90. letech 19. století také v Česku začala masová produkce pohlednic. A předvojem dnes tolik oceňovaných fotožurnalistů se staly fotografie mnoha anonymních tvůrců, kteří jako první zachycovali hrůzy z bojišť první světové války.

Fotografie a avantgarda

Speciální pozornost věnoval Jaroslav Anděl symbióze fotografie a avantgardního umění. Někteří umělci zasahovali různým způsobem do negativu, aby se tak snímky i technicky podobaly obrazovým kreacím. Foto sloužilo také jako materiál pro koláže a fotomontáže.

Devětsil prohlásil fotografii a film za nové obory, kterým patří budoucnost, kdy nahradí tradiční druhy umění. Výstava nabízí surrealistické sny i abstraktní kompoziční fantazie. Jsou tu i první obrazové magazíny propagující nový životní styl středních vrstev a vedle nich fotografie zachycující bídu sociálně slabých.

Fotografové se také stali propagátory nové architektury a účinně vstoupili na pole moderní agresivní reklamy. Závěr jednadvaceti příběhů patří Josefu Sudkovi a křehké kráse jeho pohledu do zahrady přes zamlžené okno ateliéru.

Jaroslavu Andělovi se podařilo soustředit velmi unikátní soubor: je tu téměř 600 fotografií! Možná bude někomu něco chybět. Podstatně však je, že expozice divákovi otevírá oči. Ukazuje jak bouřlivě se fotografie rozvíjela a jaké tvůrčí i technické možnosti tento vynález 19. století lidem přinesl.

Není to efektní přehlídka. Vyžaduje od diváka trpělivost a pozorné prohlížení. Lepší je využít všedních dnů, kdy tu bude méně návštěvníků. Rudolfinu totiž tradičně láká množství zájemců. Poslední fotografickou výstavu čínských tvůrců tu vidělo před dvacet tisíc diváků.

Příběh moderního média
Galerie Rudolfinum, Praha, 15. ledna - 28. března. Kurátor výstavy: Jaroslav Anděl, New York, odborná spolupráce: Pavel Scheufler.