Neomezený a krutý Seiduna nechal na trzích Persie i Egypta skoupit půvabné dívky, které zkušené harémové pracovnice vyučily kouzlům lásky. Nechal je uzavřít za hradbami Alamutu, v zahradách skrytých zraku ostatních.

Jestliže se vybraní mladíci po omámení ocitli ve fingovaném ráji, který vypadal přesně, jak je popsán v koránu, věřili Seidunovi po návratu každé slovo. A on je posílal zabíjet nepřátelské vůdce, které podezíral z provinění islámské věrouky, oni se chtěli vrátit do "ráje".

Bartol (1903-1967), absolvent lublaňské univerzity a student Sorbonny, který jako jeden z prvních představil krajanům Freudovo učení, vytvořil v románu napsaném v roce 1938 obraz rafinovaného zneužívání moci a obrovské manipulace s lidmi. Oběťmi byly jak dívky, které pod trestem smrti musely mlčet a sloužit, tak bojovníci, jejichž vyprávění o "rajské zahradě" se pochopitelně rozneslo po celé Persii a Seidunovi získávalo pověst.

Se zkušeností ideologických manipulací a vražd 20. století, s vědomím fanatismu Usámy bin Ládina, sebevražedných atentátníků v Izraeli, Washingtonu, Moskvě i jinde, kteří věří, že přijdou za svůj šílený čin do "ráje", získal dnes Bartolův román nebývalou aktuálnost.

Vladimír Bartol: Alamut
Albatros Plus, překlad Aleš Kozár, 455 stran