Nikdo nebyl varován, protože poplašné zařízení bylo vypnuto. Přesný počet obětí není dodnes znám, mluví se o několika tisících. Další stovky tisíc lidí byly postiženy, mnozí trpí dodnes. Okolí je stále kontaminováno toxickými látkami. Viník tragédie podnik ihned opustil a ponechal oběti jejich osudu.

Soubor sugestivních černobílých dokumentárních snímků připomínajících velké neštěstí vystavuje nyní v Galerii Leica na Pražském hradě indický fotograf Raghu Rai (ročník 1942). Do Bhópálu dorazil už několik hodin po katastrofě.

"To, co jsem spatřil, změnilo můj život. Přede mnou se odehrávaly scény nepředstavitelného chaosu. Vůbec nejděsivější však bylo ticho, které obklopovalo místa, kde zemřely tisíce lidi.Tehdy jsem odpřísáhl, ze učiním vše proto, abych ukázal světu, co vše se muže přihodit lidem, když se nadnárodní korporace začnou chovat nezodpovědně ve jménu svých čistě ekonomických zájmů," vzpomíná fotograf.

Pražskou výstavu, kterou osobně zahájil, spolupořádá hnutí Greenpeace. Její experti prohledali společně s místními bhópálskými skupinami komplex opuštěné chemičky, aby zhodnotili ekologickou situaci v místě havárie i v okolí. Vědecký tým nalezl a zdokumentoval nezajištěné skládky jedovatých pesticidů a dalších nebezpečných odpadů rozptýlené po celém areálu. Analýzy prokázaly závažnou kontaminaci půdy i podzemních zásob pitné vody těžkými kovy a chlorovanými chemikáliemi.

Organizace Greenpeace také požádala Raghu Raie, aby znovu, po osmnácti letech zdokumentoval osudy obětí. Fotograf tím splnil i svůj slib z prosince 1984. "Utrpení v Bhópálu pokračuje, ale nikoliv už potichu," říká.

Zrodil se tak unikátní soubor archivních i současných fotografií, který přinesl další mezinárodní proslulost autorovi, jenž si více než tři desetiletí získává pozornost svým angažovaným dílem.

V roce 1971 dostal cenu Padmashree, která patří mezi nejvýznamnější indická občanská ocenění, byl členem mezinárodni poroty World Press Photo a několikrát také členem poroty Fotografie roku. Žije v indickém New Delhi a je stálým členem proslulé fotografické skupiny Magnum Photos.

Raghu Rai: Bhópálská tragédie
Galerii Leica, Pražský hrad, 8. 1. - 8. 2. 2004