Po inscenacích v Praze, Budějovicích, v Chebu a po Fedotovově nastudování v Permi, dotáhl Frič úvodní hru McDonaghovy Aranské trilogie (Mrzák inishmaanský, Poručík z Inishmoru, Smrtky z Inisheeru) k dokonalosti.

Legendy a mýty

Hyperrealistická scéna Nikoly Tempíra! Dřevo místo kamene ostrovního kvelbu přechází v skalnaté pobřeží na forbíně. Kolem slídí bílý žralok z Flahertyho filmového dokumentu Člověk z Aranů (1934). Za okny snově zelené pastviny se stádem krav. Nad vchodem Madona s dítětem.

Irským prostředím inspirovaná hudba Davida Smečky. Jeden by se přel, že v ní slyší ozvuky známých evergreenů, je to ale originální part srostlý s příběhem dramatu, dotažený dynamickým rockovým hávem od 30. let k dnešku.

Kostýmy Ivy Němcové. Od vlněných stejnokrojů sester Osbournových ke karikatuře devadesátileté matky O’Dougalové zabalené v dekách a plenách. Kapitolka naprosto jedinečná: postroj titulní postavy postižené obrnou a její proměna v Američana.

To už souvisí s režií a hereckými výkony. Jan Frič potvrdil McDonaghovu příbuznost s J. M. Syngem. Jako teprve překlad Martina Hilského pro Činoherní klub objevil nádherně drsnou poezii Singeho Hrdiny západu, Frič vytáhl z černé McDonaghovy grotesky o Mrzákovi na světlo jímavou poetiku, něhu a hoře irského údělu.
Jeho pojetí daleko přesahuje vše, co bylo u nás z McDonahha vytěženo. Ještě jinak než Sokol v Činoherním klubu nastavil zrcadlo irskému sebeobelhávání, což v jeho inscenaci dokládá mj. přitesávaný mýtus-legenda o příčině smrti mrzákových rodičů.

Zase velké divadlo

Klicperovský herecký nonet předvádí na jevišti nevídaný koncert. Dominuje Jan Sklenář. Do detailu promyšlené pohybové sólo umanutého klacka Billyho. Sekundují mu Vojtěch Dvořák v dikčně ozvláštněném vypatlanci Bartleyovi a Marta Zaoralová v jeho prostředím vyostřené, prostořeké sestře Heleně McCormickové.

Boží jsou Lenka Loubalová a Martina Eliášová coby zmíněné sestry Ousbornovy, Billyho vychovatelky. Informační zdroj Johny Pateena Mika Filipa Richtermoce, osudem zkoušený Bobík Bobby Tomáše Lněničky, nesmrtelná Johnyho Matka v karikatuře Lubora Novotného… Všichni kromě ní jsou zrzaví. Velké divadlo!

Klicperovo divadlo Hradec Králové - Martin McDonagh: Mrzák inishmaanský. Překlad Ondřej Pilný. Režie Jan Frič, dramaturgie Jana Slouková, scéna Nikola Tempír, kostýmy Iva Němcová, hudba David Smečka. Premiéra 7. května 2011.

Celkové hodnocení: 100%