Projektu se ujal Christian Meyer, ředitel známého Schönbergova centra ve Vídni, kterému se podařilo získat pro Prahu cenné zápůjčky ze zahraničí, mj. i z Centre Pompidou v Paříži.

Na koncepci se podílel i český historik umění Jaroslav Bláha, který před několika roky vydal zajímavou knihu s názvem Křižovatka geneze moderního malířství a hudby.

Výklad počátků moderní estetiky

Kandinský a Schönberg byli v úzkém kontaktu a vyměňovali si názory na vztahy mezi výtvarnou a hudební kompoziční skladbou, na souhru mezi barevnými a hudebními tóny. Do diskuse přispěl i Kupka, který se však k dialogu vizuálního a akustického umění vyjadřoval poměrně rezervovaně. Výstava je zajímavým pokusem o výklad počátků modernistické estetiky a navíc přinese i nevšední divácké zážitky.