V dopise, který poskytla mluvčí této scény Michaela Korcová, Pařízek upozornil, že příspěvek na činnost divadla neodpovídá provozu a nákladům na uměleckou činnost. Shrnul dosavadní marná jednání a požádal, aby příslušný odbor dohodl podmínky ukončení existence souboru Pražského komorního divadla v Divadle Komedie a včas vyhlásil výběrové řízení na provozovatele této scény od 1. srpna 2012. O rozhodnutí skončit k tomuto datu mluvil Pařízek již v prosinci loňského roku v rozhovoru v Lidových novinách.

Budoucnost souboru byla ohrožena už v roce 2009, kdy po rozhodnutí pražského zastupitelstva ve věci víceletých kulturních grantů musel Pařízek učinit citelné zásahy do původně plánovaného programu. Divadlo tehdy požadovalo na rok 2010 jakožto první rok čtyřletého grantu 17,5 miliónu korun; zastupitelstvo ale schválilo o tři milióny méně. Další ztráty způsobila nemožnost podepsat včas koprodukční smlouvy i smlouvy o plánovaných zájezdech.

Už tehdy Pařízek uvažoval, že existenci Pražského komorního divadla omezí na kratší období než do konce roku 2013. I na letošek měla Komedie dostat 14,5 miliónu korun, v dalších letech částky 15 a 15,5 miliónu. Letošní grant byl v rámci úsporných magistrátních opatření snížen o 887 000 Kč.

"Divadlo Komedie je jediná česká repertoárová scéna, jejíž práce sklízí nejen četná domácí prestižní ocenění, ale má i soustavné a prokazatelné ohlasy v zahraničí, především v německy mluvící oblasti, která dnes určuje směr, jímž se evropské divadlo ubírá. Je to scéna, která i svou organizační strukturou představuje ten typ divadelního provozu, jenž by měl být cílem a vzorem řadu let se vlekoucí transformace pražských divadel - příspěvkových organizací," napsala v Hospodářských novinách publicistka a kritička Marie Reslová.

Divadlo je prý levné

Soudí, že scéna je vedena za zhruba 50 až 70 procent nákladů na velikostí obdobná divadla. Diváci přišli o jedinečné inscenace i prostředky v mnohamiliónové výši, které by do koprodukčních projektů vložili partneři.

Webové stránky Divadla Komedie připomínají řadu ocenění, která tato scéna získala. Například inscenace Světanápravce byla odměněna cenou festivalu německého jazyka MAX, Proces byl vyhlášen Inscenací roku v anketě Divadelních novin i v Radokových cenách, v nichž byla tato scéna vyhlášena i Divadlem roku 2007. Soubor se zúčastnil Salzburského festivalu, mezinárodní přehlídky Theaterformen v Hannoveru či festivalu Neue Stücke aus Europa ve Wiesbadenu, hostoval v Hamburku i v Berlíně. Černé panny získaly cenu Marka Ravenhilla, která byla za nejlepší počin v oblasti inscenování současné dramatiky v českých divadlech udělena poprvé - letos tímto samotným britským autorem.

Zatím posledním počinem byla koncem dubna premiéra apokalyptické protiválečné grotesky Karla Krause Poslední chvíle lidstva v nastudování režisérů Kathariny Schmittové, Thomase Zielinského a Alexandera Riemenschneidera. V únoru byla čtvrtou premiérou Rakouské sezony, jejímž hlavním tématem je analýza rozkladu lidské osobnosti, Jařabova inscenace nazvaná Legenda o svatém pijanovi.