Důvod k optimismu mají příznivci soudobé světové dramatiky. Divadlo Archa přiveze v polovině května produkci belgického divadla CAMPO s názvem Antologie optimismu. Oslava kritického optimismu v režii Jacoba Wrena a Pietera de Buyssera je sondou do snů o lepších zítřcích

Na úvod Pieter De Buysser a Jacob Wren rozesílali dopis začínající větou přibližující představeín: „Antologie optimismu je předběžnou oslavou kritického optimismu, který, jak nesměle doufáme, v jednadvacátém století posílí.“

Zprávu poslali spisovatelům, umělcům, myslitelům, vědcům, politikům a businessmanům po celém světě s žádostí o odpověď s tím, že příspěvkem k tématu může být cokoli – fotografie, hudební skladba, hmotný předmět, text, kresba nebo film.

Inscenace, pohybující se na hranici přednášky, vychází právě ze získaných odpovědí. Ty vytváří rámec pro vlastní úvahy o optimismu i rozvíjení reflexí o tom, jak by optimismus mohl skutečně fungovat v našem současném světě.

Kanadský režisér Jacob Wren se představil v Praze s montrealským souborem PME, který uvedl představení Families Are Formed Through Copulation V Arše Wren rovněž uvedl projekty Unrehearsed Beauty a En français comme en anglais, it’s easy to criticize v roce 1999.

S belgickým autorem, filosofem a divadelníkem Pieterem De Buysserem se sešli poprvé v roce 2000 v divadle CAMPO nieuwpoort v Gentu.