Symfonické dílo Santo Subito je pojmenováno podle hesla, které provolávaly tisíce lidí na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu při pohřbu Jana Pavla II. v roce 2005. Heslo, které v překladu znamená "svatý hned", vyjadřovalo touhu věřících po svatořečení oblíbeného papeže. Přání obdivovatelů Jana Pavla II. se částečně splní 1. května, kdy bude blahořečen.

Rubikovy skladby pojednávají o dětství pozdějšího papeže, jeho začátcích v církvi, zálibách, zvolení papežem a cestách po světě. Jedna ze skladeb je věnována také atentátu na Jana Pavla II.

"Hudba Piotra Rubika je velmi nakažlivá. Sám jsem neměl rád orchestrální hudbu a klasiku, ale změnilo se to. Rubik má obrovský dar složit díla melodická a plná energie," uvedl Ližičiar.

Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005 ve věku 84 let po šestadvaceti letech pontifikátu. Proces blahořečení začal rekordně rychle, a to z iniciativy jeho nástupce Benedikta XVI. Aby mohl být Jan Pavel II. prohlášen svatým, musí církev oficiálně uznat ještě jeden zázrak, jehož byl papež původcem.

Dvaačtyřicetiletý Rubik skládá populární symfonickou hudbu, často na církevní témata. V Polsku patří i přes rezervovaný postoj kritiky ke slavným umělcům. Na Slovensku odehrál za poslední půlrok tři koncerty, které navštívilo 17 000 lidí, uvedl Ližičiar.