Narůstající spokojenost podle agentury úzce souvisí především s probíhající digitalizací televizního vysílání. Ta totiž domácnostem nabídku programů významně rozšířila. Nové televizní programy by však přesto uvítalo 52 procent lidí, o čtyři procenta méně než před rokem.

Nejvíce lidé od televize očekávají zábavu (68 procent), dále zajímavé příběhy, humor a zpravodajství. Pro všechny tři posledně zmíněné varianty se vyslovilo shodně 65 procent dotázaných.

Naopak klesá zájem o erotiku. Od přelomu let 2003 a 2004, kdy se uskutečnil první průzkum, se zájem o erotický obsah pozvolna snížil o šest procent až na současných 32 procent. "S největší pravděpodobností zájem diváků snižuje snadná dostupnost erotického obsahu na internetu," uvádí agentura.