Podnětem se stalo objevení Těšínské madony, jejíž autor pocházel buď přímo z kamenické huti Petra Parléře nebo byl velmi dobře obeznámený s jeho ranou pražskou tvorbou. Vzácný originál publikovala v roce 2000 polská historička umění Irena Kwaćny, která jako první konstatovala, že kamenná socha je vytvořena obdobně jako poprsí čtyř manželek Karla IV. ze slavného triforia pražské katedrály sv. Víta. Její postřehy nyní doplnil obsáhlým rozborem přední český specialista profesor Ivo Hlobil, což dokumentuje obsáhlý katalog vydaný česky, německy a polsky.

Dosud nevystavovaný unikátní soubor plastik

Samotná expozice shromažďuje plastiky, které nám dávají představu o parléřovském sochařství v 60. a 70. letech 14. století. Dosud nikdy nebyl k vidění takový soubor pohromadě! Nejcennější zápůjčky pocházejí z Polska z oblastí, které kdysi patřily k zemím Koruny České. Do Prahy jsou přivezeny vůbec poprvé, za což Polákům patří obrovský dík. Kromě Těšínské madony je v Paláci Kinských představena fascinující dřevěná Kladská madona, kterou někteří autoři považují za řezbářské dílo samotného Petra Parléře. Vznikla zřejmě v letech 1360 až 1365 a objednat ji pro klášter v Kladsku mohl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který zdejší kraj miloval.

Vratislavská Madona s dítětem

Mezi další unikáty náleží kamenná Madona s dítětem pocházející z Vratislavi, zapůjčená do Prahy z Národního muzea ve Varšavě. Socha byla zcela nedávno restaurována. O její popularitu se postaral významný německý znalec Robert Suckale, který ji loni na sympoziu ve Švábském Gmündu označil za práci Petra Parléře z doby kolem roku 1370. Skvěle připravená expozice, na níž se kromě Ivo Hlobila podílela i Helena Dáňová a polský specialista Romuald Kaczmarek, nabízí možnost vzájemných srovnání a ověření mnoha pracovních hypotéz. Pro specialisty jde o jednu z nejzávažnějších odborných akcí Národní galerie v tomto roce s výrazným dosahem v mezinárodním bádání.

Výstava Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře, Národní galerie v Praze, Palác Kinských, 20. prosince 2002 až 25. května 2003.