Čtyři z dvaceti sálů paláce jsou věnovány speciálně japonskému umění. Prohlídku za dobrovolné vstupné doprovodí přednášky o japonském umění od 11 a od 16 hodin a řada dalších programů, které přiblíží japonské umělecké památky, japonskou hudbu a japonská bojová umění. Po celý den bude možné podepisovat při vstupu do paláce Kinských archy na morální podporu obětí přírodní katastrofy.