"Kandinského Bitva je naprosto přelomové dílo, které sice dočasně, ale významně obohatí naši sbírku moderního a současného umění," řekl na tiskové konferenci generální ředitel NG Milan Knížák.

Olejová malba, která vznikala v letech 1910 až 1911, je stěžejním mezičlánkem mezi Kandinského figurálním realismem a jeho novou érou čisté, abstraktní malby. Takzvané absolutní malířství je často přirovnáváno k hudbě. Právě Kandinskij měl údajně nadání měnit barvy v hudbu a naopak.

Pro umělecké začátky tohoto výtvarníka jsou typická díla v duchu realismu, impresionismu a secese. Až po roce 1910 jsou v jeho tvorbě stále patrnější prvky abstrakce. Ta v jeho případě spočívala především v sílící úloze barev na úkor figury a předmětu. Kandinskij je proto často spojován s českým abstraktním malířem Františkem Kupkou.