Ve vymáhání neuhrazených koncesionářských poplatků měla loni ČT úspěšnost 35 procent. Upomenula lidi a firmy o dluhy ve výši 260 miliónů korun, zaplaceno dostala jen 91 miliónů Kč. Informace zazněla na středečním jednání Rady ČT.

„Pokles není zásadní. Trend způsobuje současná ekonomická situace a ČT s ní musí počítat. Cca 97 procent koncesionářů řádně platí,“ konstatoval místopředseda Rady Jaroslav Dědič.

Přesto ČT nepolevuje v úsilí o vymáhání jak poplatků, tak i dluhů. „Porovnáváme svoje databáze se všemi databázemi společností, od kterých lidé odebírají elektřinu, a během roku budeme tuto akci tři až čtyřikrát opakovat. Jen v lednu jsme získali šest tisíc nových poplatníků,“ informoval na radě obchodní ředitel ČT Robert Kvapil. Dodal, že vůči neplatičům postupuje ČT standardně, což může vést až k exekuci majetku. Promlčecí lhůta u pohledávek jsou tři roky.