Ono to není nic jednoduchého, zvláště když se nám opět zvětšil počet těch, kterým k vyjadřování stačí otáčet pouhých 300 slov. Každou otázku začínají formulí Myslíte si, že. .. a odpovídají Určitě! nebo Přesně ták! A to ták zní jako kdák. Někdy mně dokonce připadá, že čeština má v jejich případě příliš mnoho písmenek (jazyková skupina jihoamerických indiánů tupí-guraní např. nezná f ani i, kdyby to bylo takto zařízeno v češtině, nemohla by pak ani existovat výtečná reklama na židle začínající kultivovaným sloganem Filozofie správného sezení).

A přitom stačí málo. Vůbec není nutné vytahovat stará slova, třeba berdo (dobré jídlo), gyzda (protivný člověk), panašovat (vybírat kandidáty z různých kandidátek a spojovat je), pubínek (chlapeček), vilník (chlípník), vyšoustnout (uštědřit ránu)... Stačí tu udusanou půdu češtiny jen tak trochu poorat, jen motykou překopat. Vymyslet si nějaký, na první pohled prostoduchý fígl: je neuvěřitelné, jak to působí. Jeden můj spolužák např. pracuje s větou, kterou uvozuje všechny výlety před r. 1989 (pořád totiž jen vzpomíná). Pokaždé má jiný začátek, naposledy třeba říkal: To bylo ještě v té době, kdy Gábina Osvaldová hrála Šťastnou chvíli ve Štorchově Volání rodu. Přivítejme na konci roku 2003 dva nové internetové časopisy.

www.obracena-strana-mesice.cz

Obrácena strana je místo ležící v komunikačním stínu bez možnosti spojení s ostatními lidmi. /.../ Literární text je jednou ze vzrušujících možností, kterak přinášet lidskou výpověď i z obrácené strany. Toto motto uvádí ostravský časopis, který je možno stáhnout ve formátu pdf. První číslo se objevilo koncem října (autoři jsou např. Karel Šiktanc, Jan Balabán, Pavel a Petr Hruškovi).

www.postmodernirevue.cz

Za Postmoderní revue (PR) stojí Božena Správcová s Luborem Kasalem, kteří zatím připravili dvě čísla (přečtete si mj. texty Zdeňka Kratochvíla, Stanislava Komárka, Emila Hakla, Milana Exnera, Ivana Matouška, Petra Hrbáče). Mimoto je zde v provozu Chráněná dílna, ve které si můžete "pod dohledem odborníků" pěkně zabásnit. I PR má parolu: To, co je nahoře, je stejné jako to, co je dole. To, co je dole, je stejné jako to, co je nahoře.

Na Nový rok si dejte místo knedlo&vepřo&zelo raději mísu koláčů sledovanosti a nebuďte z té naší reality příliš vypsychlí.